Địa điểm gặp mặt (KITCHEN) mà mọi người sẽ ngạc nhiên (WONDER)

Thành lập một nhà hàng thật "WONDER", chúng tôi sẽ đề ra giải pháp cho những vấn đề xảy ra liên quan đến việc kinh doanh nhà hàng ẩm thực tại Việt Nam dựa trên cơ sở kinh nghiệm và thành tích mà chúng tôi sở hữu. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa những kinh nghiệm kinh doanh từ trước đến nay và chia sẻ những kỹ năng của mình với khách hàng

Xem chi tiết

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ ẩm thực

Chúng tôi đã phát triển nhiều nhà hàng bao gồm "Wakaba", "Ryujin" và "Clover" tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xem chi tiết

Sản xuất kinh doanh

Chúng tôi đang thiết lập sản xuất chuỗi cửa hàng đối với các nhà hàng được thành lập tại Việt Nam điển hình như tư vấn, phát triển thực đơn, quản lý nội thất, v.v.

Xem chi tiết

Kinh doanh quản lý căn hộ

Chúng tôi đang tiến hành kinh doanh vận hành và cho thuê căn hộ dành cho khách hàng người Nhật đến kinh doanh và lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xem chi tiết