Thông tin tuyển dụng

Bạn có muốn cùng làm việc với chúng tôi không ?

Wonder Kitchen đang tuyển dụng đồng nghiệp tại các vị trí khác nhau. Vì chúng tôi chỉ tuyển dụng người Việt Nam nên nếu là người Nhật muốn ứng tuyển xin vui lòng liên hệ riêng với chúng tôi.