Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019

Nhà hàng của chúng tôi sẽ nghỉ Tết Nguyên đán với thời gian như sau:

■ Thời gian nghỉ Tết
Từ ngày 04 tháng 02 năm 2019 đến ngày 08 tháng 02 năm 2019

※Chúng tôi sẽ hoạt động lại bình thường từ ngày 09 tháng 02 năm 2019
Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này, mong quý khách thông cảm.